LETNÉ WELLNESS BEHY 2018

Letné wellness behy sú ďalšie podujatia z celoročného cyklu náborových a propagačných bežeckých podujatí rozčlenených do 4 ročných období, kde patria aj Jarné behy zdravia, Dni behu pre všetkých a Zimné bežecké aktivity. Ich termín letné je letné obdobie 21.6. – 21.9.2018, ale do úvahy prichádzajú najmä letné prázdniny a dovolenky v júli a auguste, kedy môže byť viac príležitostí uplatniť popri vlastnom behu aj jeho wellness obsah.

Podujatia svojím programom voľne nadväzujú na wellness behy vyhlasované SBS pred 8-10 rokmi v ktorých bol zámer obohatiť beh ako telesnú zložku o ďalšie: rozumovú, emocionálnu, sociálnu, duševnú a profesionálnu. Sledovalo sa tým naplnenie hlavného poslania športu pre všetkých byť súčasťou zdravého životného štýlu. Rozvoj wellness behov prerušilo zastavenie podpory štátu pre šport pre všetkých pred uvedenými rokmi.

Wellness ako zdravý a harmonický životný štýl našiel zhodu s poslaním tohto typu behov. Pre naše podmienky je to pravdepodobne náročné poňatie, podobne ako i šport pre všetkých. Možno aj preto sa postupne popri aktivite fitness a zariadení fitnescentrum vžil výraz wellness fitnescentrum s ponukou popri pohybe aj s možnosťou psychickej relaxácie a regenerácie s komerčným využitím z čoho zostal wellness prevažne v tejto podobe.

V pokračovaní  wellness behov s odporúčame okrem bežeckej časti len s wellness, ako relaxáciou a regeneráciou. Spätným pohľadom chceme nielen poukázať na ich pôvodný zámer, ale i naznačiť v prípade podmienok plné využitie ich potenciálu v budúcnosti.

Program by mal obsahovať podobne , ako ostatné náborové podujatia v svojej hlavnej časti aj tradičnú disciplínu pre začiatočníkov beh na 1500 -3000 m podľa možností po skupinkách podľa vyspelosti, veku a pod. v sprievode so skúseným bežcom resp. trénerom s poukázaním na správnu techniku behu, voľbu tempa atď. Podľa situácie môžeme zorganizovať aj nenáročné preteky v nenáročnej disciplíne, pričom umiestnenie je až druhoradé a hlavé je ich získanie pre pravidelné behanie.

Wellness časť programu by mala poukazovať na nevyhnutnosť relaxácie od vysvetlenia jej významu (príhovorom maséra o automasáži resp. s využitím jeho služby, propagačným materiálom stiahnutým z PC a pod.) až po objednanie (pre záujemcov s ich prispením) wellness strediska v dostupnom okolí.

Pre wellness strediská by mohli bežecké kluby, alebo organizátori bežeckých podujatí zároveň prísť s ponukou organizovania telesnej zložky v ich službe verejnosti vhodnými kondičnými a rekreačnými behmi, ako i propagovaním ich služieb medzi bežcami a verejnosťou za ich sponzorstvo.

Organizátori podujatí môžu zaslať vyhodnotenie do 30.9.2018 na sbs@zoznam.sk , ktorým po splnení programu podujatia zašle SBS v prípade získania potrebných zdrojov finančný príspevok. Na uvedený kontakt sa môžete obrátiť aj v prípade potreby podrobnejších informácií o podujatí.

V organizovaní Letných wellness behov Vám želáme veľa úspechov.

Slovenský bežecký spolok

2018-09-05T09:04:09+00:00 september 5th, 2018|0 Comments

Leave A Comment