Celoslovenské súťaže 2017-11-09T11:58:21+00:00

KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

(odporučených aj pre bežecké hnutie). Doposiaľ nie je k dispozícii.

Predpokladané Hlavné podujatia.

1) Týždeň v pohybe (máj 2018)
2) World Challenge Day (máj 2018)
3) Svetový deň chôdze (september 2018)
4) Plavecká štafeta miest: (október 2018)
5) Dni športu pre všetkých: (október-november 2018)

KALENDÁR HLAVNÝCH PODUJATÍ A SÚŤAŽÍ ŠPORTU PRE VŠETKÝCH NA ROK 2018 SLOVENSKO V POHYBE. (Doplnia a upravia jednotlivé subjekty)

Asociácia športu pre všetkých

1) Týždeň v pohybe: máj 2018
2) World Challenge Day: máj 2018
3) Svetový deň chôdze: september 2018
4) Plavecká štafeta miest: október 2018 5) Dni športu pre všetkých: október -november 2018.

Klub slovenských turistov

1) 51. Zimný zraz KST a stretnutie TOM
2) 55. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
3) 51. Zraz vysokohorských turistov KST,
4) 47. Zraz mladých vodných turistov KST na Dunajci, Červený Kláštor
5) Majstrovstvá Slovenska v pretekoch turistickej zdatnosti
6) 49. Stretnutie turistických oddielov mládeže KST,
7) 64. Celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov, národný letný zraz turistov V4
8) 63. Medzinárodný splav Dunaja TID, slovenský úsek Devín-Štúrovo
9) 3. Štefánikovske stretnutie turistov a horskej služby na Chate M.R. Štefánika
10) 64. Obnovený Národný výstup na Kriváň, ATC Račkova dolina
11) 40. Zraz cykloturistov KST,
12) EURÓPSKY DEŇ TURISTIKY, 10. stretnutie priaznivcov KST,
13) 4. Chodníkom J.Dekreta Matejovie, Haluzická tiesňava
14) 37. Festival Ľudia a hory,

Slovenský bežecký spolok

1) Otvorenie bežeckej sezóny 2018 (január- cestné behy).
2) Otvorenie bežeckej sezóny 2018 (február -krosy).
3) Jarné behy zdravia (marec-apríl).
4) Národný beh Devín –Bratislava (apríl) – spoluorganizácia ?
5) Slovenská bežecká liga (február-november) dlhodobá súťaž s 12 kolami.
6) Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste.
7) Majstrovstvá SR SBS v  krose.
8) Majstrovstvá SR neregistrovaných v krose štafiet – spoluorganizácia ?
9) Majstrovstvá SR v tvrďáku.
10) Dni behu pre všetkých. (september-október).
11) Študentské behy (v týždni 17. novembra).
12) Štafetové behy a behy ultravytrvalcov po Slovensku (3 podujatia) 13) Charitatívne behy (2-3 behy).
14) Tréningy na stálych bežeckých tratiach (celoročne v stanovenom čase).

Slovenský zväz viacbojov všestrannosti:

1) Letné majstrovstvá Slovenska vo viacbojoch všestrannosti (jún).
2) Halové majstrovstvá Slovenska vo viacbojoch všestrannosti (november).
3) Testy zdatnosti celej populácie (celoročne).

Slovenský zväz rekreačnej telenej výchovy a športu

Federácia campingu a caravaningu

Slovenský tanečný zväz

Slovenská rope skippingová asociácia

Slovenská asociácia nordic walking

Slovenský aerobik klub

Slovenský orol

Sokol na Slovensku

Slovenská asociácia športu na školách

Slovenská asociácia univerzitného športu

Slovenský olympijský výbor