Loading...

Povinnosť informovať verejnosť a zverejňovať logo MŠVVaŠ SR

2019-09-16T17:07:23+02:00september 16th, 2019|

Vážená športová organizácia, v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu medzi Vašou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“), si Vás v nadväznosti na Váš zmluvný záväzok, týkajúci sa informovania verejnosti o činnosti, ktorá bola podporená ministerstvom  školstva, dovoľujeme upozorniť na povinnosť zverejniť pri informovaní verejnosti (napr. počas konania podujatí, pri poskytovaní [...]

Behom za zdravý životný štýl 2019

2019-09-16T15:08:53+02:00júl 3rd, 2019|

celoslovenská korešpondenčná súťaž v II. polroku 2019 o efektívne využitie bežeckých  tratí. 1. Cieľ a poslanie: Súťaž má aktivizovať Bežecké kluby (BK) a organizátorov bežeckých podujatí (OBP) k zapájaniu čo najväčšieho počtu obyvateľstva do pravidelnej bežeckej aktivity či už tréningov rekreačného (zdravotného) behu, alebo kondičného (súťažného) behu a účasti na bežeckých pretekoch.  Počet zapojených zároveň získa počet bodov na umiestnenie v súťaži, [...]

Marina RUN 2019

2019-09-16T14:47:28+02:00júl 3rd, 2019|

Marina RUN 2019. 23. júna 2019 sa aj s podporou SBS uskutočnil 1. ročník. Tu nájdete výsledky: http://vysledky.vysledkovyservis.sk/results.aspx?CId=16625&RId=289&EId=1&dt=1. Toto podujatie bolo podporené aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. A fotky z preteku si môžete pozrieť na: https://www.facebook.com/880925328717524/posts/1770486636428051/?sfnsn=mo A taktiež video:

Podujatia SBS 2019

2019-09-16T14:50:41+02:00jún 21st, 2019|

KALENDÁR CELOSLOVENSKÝCH BEŽECKÝCH PODUJATÍ SBS na II. polrok 2019. Dlhodobé bežecké súťaže: 1.1) Behom za zdravý životný štýl (celoslovenská súťaž o najefektívnejšie využitie stálych bežeckých tratí korešpondenčná súťaž) – v 2. polroku 2019 1.2) Slovenská bežecká liga 2019 (dlhodobá súťaž )  kolo 9.6.2019  -  Ondrašovská horička, Liptovská Ondrašová okres Liptovský Mikuláš kolo 10.8.2019  -  Rajecký maratón a polmaratón, Rajec kolo [...]

Letné wellness behy 2019

2019-09-16T15:11:53+02:00jún 21st, 2019|

Letné wellness behy (LWB) nadväzujú na vlaňajší pokus obnovy spred desiatych rokov, kedy ich rozvoj prerušilo zastavenie podpory štátu a nedoriešenie sponzoringu v športe pre všetkých. Patria medzi podujatia z celoročného cyklu náborových a propagačných bežeckých podujatí rozčlenených do 4 ročných období (Jarné behy zdravia, Dni behu pre všetkých a Zimné bežecké aktivity). Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok Termín: [...]