Dotácie z Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej Republiky.

Vyúčtovanie za rok 2019:

Tabuľka s priebežným čerpaním dotácie  z MŠVVaŠ: priebezne-cerpanie 2019 (1)

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V2
v roku 2019 15.05.19
Názov prijímateľa prostriedkov: 51    
AAA BBB CCC DDD EEE   FFF GGG HHH
Účel úhrady
(vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)
Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady
(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)
IČO
dodávateľa
plnenia
Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
(eur)
AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY
                 
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy   010190178 08.07.19 prenájom zasadačky na poradu SBS 35862289 Dom športu, s.r.o. 50,40  
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy 20190003 VUB 07/2019 08.07.19 MarinaRun 2019 – predkolo Slovenskej bežeckej ligy -fotografie a video z podujatia – príspevok na organizáciu podujatia 51990873 Ing. Marek Krejčí, Trstené 7, 032021 Trstené 200,00  
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy   VUB 07/2019 08.07.19 Ondrašovská horička – Slovenská bežecká liga 1. kolo – príspevok na organizáciu podujatia – občerstvenie, tlač letákov, zapožičanie zábran, výroba odznakov 17066549 Športový klub Kriváň, Liptovská Ondrašová, Ružičkova 14/97, Liptovský Mikuláš 800,00  
               

Vyúčtovanie za rok 2018:

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V4
v roku 2018 12.09.18
Názov prijímateľa prostriedkov: 48    
AAA BBB CCC DDD EEE   FFF GGG HHH
Účel úhrady
(vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)
Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady
(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)
IČO
dodávateľa
plnenia
Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
(eur)
AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY
                 
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 6 VUB 6/2018 26.06.18 Majstrovstvá SR v krose – Račiansky kros – Bratislava, Rača – príspevok na organizáciu. 42136971 PERUN o.z., Hečkova 24, Bratislava 200,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 6 VUB 6/2018 29.06.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 7 VUB 7/2018 31.07.18 Ondrašovská horička – príspevok na výrobu odznakov 17066549 Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová, Ružičkova 14/97, Liptovský Mikuláš 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 7 VUB 7/2018 31.07.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 8 VUB 8/2018 17.08.18 Rajecký maratón – príspevok na moderovanie 00630616 Maratón klub Rajec, Mudrochova 906/4, Rajec 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 8 VUB 8/2018 30.08.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 3,50 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 8 VUB 8/2018 31.08.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 1 84244319 06.09.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 16,32 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 9 VUB 9/2018 28.09.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 2 84244319 12.10.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 18,12 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 15.10.18 poplatky banke – tlač histórie účtu 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 1,10 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 3 11016728 15.10.18 Výroba medailí pre Majstrovstvá SR v behu na ceste Kľačany 35774282 Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava 60,96 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 15.10.18 Bek k srdcu SNP – príspevok na zakúpenie štartových čísiel 00628450 Atletický klub ZŤS, P.O.Box 87, Martin 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 15.10.18 Veľká cena mesta Holíč – príspevok na organizáciu Bežecká Tour Cyrilometodský maratón 37837338 Atletický klub JUNIOR Holíč 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 31.10.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 31.10.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 6,60 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 4 84244319 12.11.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 20,71 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 11 VUB 11/2018 12.11.18 Majstrovstvá SR v behu na ceste Kľačianska desiatka – príspevok na ozvučenie a občerstvenie 36095877 Bežecký klub 2000, Kľačany 305, Kľačany 200,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 11 VUB 11/2018 30.11.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 11 VUB 11/2018 30.11.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 2,20 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 03.12.18 Beh oslobodenia mesta Strážske – príspevok na organizáciu podujatia – štartový oblúk 35573406 MBO Strážske, Komenského 669, Strážske 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 5 0011019598 18.12.18 prípravné práce, gravírovanie – minidiáre pre dobrovoľníkov 35774282 Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava 23,20 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 6 84244319 11.12.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 20,52 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 7 1020180309 18.12.18 prenájom zasadačky (učebňa) na valné zhromaždenie SBS 35862289 DOM ŠPORTU s.r.o.Junácka 6, Bratislava 86,40 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 18.12.18 Medzinárodný cestný beh Skalica, Holíč, Hodonín – príspevok na prenájom šatní, občerstvenie 31103715 Športový klub ŠK Skalica, Športová 54, Skalica 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 8 0011021018 18.12.18 výroba medailí pre Slvenskú bežeckú ligu – sady pre jednotlivé vekové katégorie 35774282 Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava 114,91 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 18.12.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 3,50 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 31.12.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 31.12.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 11,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 1 05.09.18 Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – vedenie VV SBS 5.9.2018   Šoffa Jozef, Jacoš Ján, Buc Peter, Uhlárik Pavol 242,56 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 2 14.11.18 Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – zasadnutie KK SBS + trénerskej komisie 14.11.2018   Šoffa Jozef, Kajda Štefan, Roučka Rudolf, Polakovič Marián, Barány Milan 266,56 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 3 28.11.18 Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – valné yhromaždenie SBS   Roučka Rudolf, Palkovič Marián, Polesňák Pavol, Buc Peter, Kajda Štefan, Šoffa Jozef 352,74 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 4 28.11.18 Valné zhromaždenie SBS – občerstvenie, kancelárske potreby   Moravčík Stanislav 191,13 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 1 31.01.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 5,90 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 2 28.02.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 2 28.02.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 0,38 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 3 29.03.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 0,01 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 3 29.03.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 4 30.04.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 5 31.05.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4

Čestne vyhlasujem, že:

a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,

b) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami/zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018.