Letné wellness behy (LWB) nadväzujú na vlaňajší pokus obnovy spred desiatych rokov, kedy ich rozvoj prerušilo zastavenie podpory štátu a nedoriešenie sponzoringu v športe pre všetkých.

Patria medzi podujatia z celoročného cyklu náborových a propagačných bežeckých podujatí rozčlenených do 4 ročných období (Jarné behy zdravia, Dni behu pre všetkých a Zimné bežecké aktivity).

 1. Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok
 2. Termín: 21.6. – 21.9.2019 (orientačný) v lete najmä počas prázdnin a dovoleniek (júl, august) kedy môže byť viac príležitostí uplatniť popri vlastnom behu aj jeho wellness obsah.
 3. Organizátori a spoluorganizátori: Organizátormi sú Bežecké kluby (BK) a organizátori bežeckých podujatí (OBP) členovia SBS, ako i všetky ostatné bežecké organizácie. BK a OBP SBS pri dodržaní všetkých ustanovení získajú od SBS finančný príspevok. Za spoluorganizátorov odporúčame najmä školy, ale i obce prípadne pracoviská, ktoré majú záujem aj takto zvyšovať pracovnú výkonnosť svojich ľudí.                                                                     
 4. Program: Nadväzuje na wellness behy SBS v minulosti so zámerom obohatiť beh ako telesnú zložku o ďalšie: rozumovú, emocionálnu, sociálnu, duševnú a profesionálnu, aby sa naplnilo hlavného poslania športu pre všetkých byť súčasťou zdravého životného štýlu. Zapájanie doteraz pasívnych účastníkov je aj súčasťou predkôl SBL.4.a)Bežecká časť:

  a.1/  Tradičné bežecké podujatieso svojimi disciplínami doplnené napr. o beh na 1500 – 3000 m pre začiatočníkov (podľa možností po skupinkách podľa vyspelosti, veku a pod. v sprievode so skúseným bežcom resp. trénerom s poukázaním na správnu techniku behu, voľbu tempa atď.) resp. aj bežecké preteky (v nenáročnej disciplíne podľa situácie, kde je umiestnenie druhoradé )

  a.2/ Samostatné Letné wellness behy obsahujúce len beh na 1500 – 3000 m pre začiatočníkov prípadne bežecké preteky (ako v predchádzajúcom bode)

  4.b) Wellness časť: (relaxácia a regenerácia): vysvetlenie významu a nevyhnutnosti relaxácie (napr.: príhovor maséra o automasáži resp. s využitím jeho služby, propagačným materiálom stiahnutým z PC a pod.) až po objednanie (pre záujemcov s ich prispením) wellness strediska v dostupnom okolí.

 5. Sponzoring: Pre wellness strediská by mohli bežecké kluby a organizátori bežeckých podujatí zároveň prísť s ponukou organizovania rekreačných behov spolu s propagovaním ich služieb medzi bežcami a verejnosťou za ich sponzorstvo.
 6. Finančný príspevok: Prihláseným organizátorom (BK, OBP členom SBS) záväznou prihláškou a do uvedeného termínu a po zaslaní vyhodnotenie podujatia na priloženom tlačive a kópie dokladov na 200,- eur + , do 30.9.2019 poukáže SBS uvedený finančný príspevok.
 7. Prihlášky a vyhodnotenie: Záujemcovia o organizovanie sa prihlasujú a podujatie vyhodnocujú podľa pokynov a na priložených tlačivách

Prihláška na stiahnutie: LenteWellnessBehy_2019_prihlaska