KALENDÁR CELOSLOVENSKÝCH BEŽECKÝCH PODUJATÍ SBS na II. polrok 2019.

  1. Dlhodobé bežecké súťaže:

1.1) Behom za zdravý životný štýl (celoslovenská súťaž o najefektívnejšie využitie stálych bežeckých tratí korešpondenčná súťaž) – v 2. polroku 2019

1.2) Slovenská bežecká liga 2019 (dlhodobá súťaž )

  1.  kolo 9.6.2019  –  Ondrašovská horička, Liptovská Ondrašová okres Liptovský Mikuláš
  2. kolo 10.8.2019  –  Rajecký maratón a polmaratón, Rajec
  3. kolo 14.9.2019  –  Veľká cena mesta Holíč, Holíč okres Skalica
  4. kolo 27.10.2019  –  Račiansky kros JESEŇ,  Bratislava – Rača
  5. kolo 31.12.2019  –  Horovská desiatka Horovce okres Michalovce

    2. Majstrovské súťaže:

2.1) Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste:  Veľká cena mesta Holíč, Holíč okres Skalica  –  14.9.2019

2.2) Majstrovstvá SR SBS v krose:  Račiansky kros JESEŇ,  Bratislava – Rača  –  27.10.2019

   

    3. Náborové a propagačné bežecké podujatia:

3.1) Letné wellness behy a Behy olympijského dňa (21. júna -21. septembra)

3.2) Dni behu pre všetkých (21. septembra -21. decembra) aj ako súčasť Európskeho týždňa športu (European   Week of Sport  september 2019 )

    4. Ostatné celoslovenské bežecké podujatia:

4.1) Šport pre všetkých a životné prostredie (počas celého roka) – prihlásené ekologický udržateľné bežecké podujatia.

4.2) Národný Marína RUN (nultý ročník) 23.6.2019 Bobrovník okr. L. Mikuláš

4.3) Študentské behy z príležitosti MDŠ – 11.-17.11.2019